Наші цікавинки

 

Впровадження педагогічних ідей  С. Русової в роботу

«Дитячий садок – це перша найгідніша

школа для дитини, національна школа,

в якій пробуджується її національна і

громадянська свідомість»

С. Русова

 Нині з’явилося багато нових програм, концепцій, різних методик, що стосуються дошкільного виховання, переважно запозичених зі світового досвіду. Однак в Україні є  своя концепція , власна педагогічна теорія і практика дошкільного виховання, яку розробила Софія Русова століття тому. Софія Русова увійшла в історію педагогічної думки найперше як визначний теоретик дошкільного виховання дитини , а також як автор концепцій національної освіти і нової школи , багатьох підручників, посібників, програм. Ідеї С.Русової про  визначну роль педагога вихователя( садівниці), про потребу створення умов для набуття педагогом високого рівня загальної, професійної і особливо психологічної культури, про рівень соціально-економічної захищеності як показника ефективності його праці, про значення родинного виховання , зокрема, материнського і батьківського для повноцінного духовного розвитку дитини, про своєрідність виховання і навчання, про гуманізацію й індивідуалізацію роботи з дітьми – це ті питання, які ставимо наразі і які вже ставила й вирішувала С.Русова. Її слова «Треба пам’ятати, що кожна дитяча установа має насамперед бути хатою радості, де діти могли б учитися без примусу, гратися, перебувати в оточенні широкої приязні, задовольняючи свої дитячі, такі своєрідні інтереси і потреби. …Тут не має бути атмосфери школи як у змісті. Так і в методах роботи з дітьми» мають бути основоположними в діяльності дошкільного навчального закладу.

 

 
                              

 

 


1
2